LEERLINGENVERVOER

Al 40 jaar vervoeren wij elke dag voor vele gemeenten, leerlingen. Dit is waar wij mee zijn begonnen en waar wij vandaag de dag nog steeds experts in zijn. Veilig vervoer, comfortabele ritten en op tijd thuis of op school zijn. Met onze ervaren chauffeurs en goed opgeleide planners weten wij het schoolvervoer elke dag naar behoren uit te voeren.

Veelgestelde vragen schooljaar

Wanneer hoor ik iets van de vervoerder?
De gemeente levert de leerling gegevens aan bij de vervoerder. Zodra deze verwerkt zijn, ontvangt u een brief met daarin de schoollocatie en welke schooltijden bij ons bekend zijn.
Wat moet ik doen als de informatie in de brief onjuist is?
Neem contact op met uw gemeente en geef daar de juiste informatie door. De gemeente zal aansluitend de juiste informatie richting ons communiceren.
Wanneer ik onlangs de beschikking heb ontvangen van de gemeente dat mijn kind is opgenomen in het vervoer, kan ik dan meteen een bericht van de vervoerder verwachten en kan mijn kind dan ook direct mee?
De vervoerder en gemeente hebben afspraken gemaakt over de verwerkingstijd. Het kan dus zo zijn dat u een aantal dagen zelf voor vervoer dient te zorgen. De vervoerder zal na verwerking in ieder geval contact met u opnemen om aan te geven wanneer het vervoer gaat starten.
Wanneer beginnen de scholen in regio Noord / Midden / Zuid weer en wanneer vindt er kennismaking plaats?
De scholen in de regio Zuid starten in de week van 19 augustus. De scholen in de regio Noord starten in de week van 2 september en in de regio Midden starten de scholen in week van 26 augustus. De kennismaking vindt plaats op de vrijdagmiddag voor start schooljaar. Kijk voor de exacte startdag en begintijd in de schoolgids, welke u van de school ontvangen heeft. Het leerlingenvervoer vindt uitsluitend plaats op basis van de schoolgids. Dat betekent dat er geen vervoer plaatsvindt voor zaken als het ophalen van de roosters.
Wanneer kan ik bellen om informatie op te vragen?
Het inrichten van de schoolroutes is een hele puzzel. Tot op het laatste moment worden wijzigingen doorgevoerd. Direct daarna starten de kennismakingen, op de vrijdagmiddag voor start schooljaar. Onze medewerkers kunnen dan ook geen definitieve toezeggingen doen tot de dag van het kennismaken. Derhalve heeft het geen zin om voor route-inhoudelijke zaken te bellen voordat de kennismakingen plaatsvinden.
Zit mijn kind met dezelfde kinderen in de bus als vorig jaar?
Routes kunnen jaarlijks wijzigen en dus anders zijn dan het jaar ervoor. Deze informatie is pas beschikbaar op de kennismakingsdag. De chauffeur die komt kennismaken kan u daarover desgewenst informeren.
Heeft mijn kind dezelfde chauffeur als vorig jaar?
Op basis van aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar zullen wij routes opnieuw samenstellen en daar een passende vaste chauffeur(s) aan koppelen. Het kan dus zijn dat uw kind vervoerd wordt door een andere chauffeur. Deze informatie is pas beschikbaar vanaf de kennismakingsdag.
Hoe laat wordt mijn kind opgehaald en weer thuis gebracht?
Deze informatie is pas beschikbaar voor de dag van de kennismakingsdag. Deze informatie kunt u inzien op onze app / portaal. De chauffeur die komt kennismaken, kan u daarover ook desgewenst informeren.
Ik breng mijn kind de eerste ochtend/dag zelf naar school. Moet ik dit doorgeven?
Zoals elke wijziging in het vervoer vragen wij u dit bij ons door te geven. Dit kan via onze app/portaal, email en telefonisch. Zie voor contactgegevens de leerlingenfolder.
Hoe verloopt de kennismaking als ik niet thuis ben?
Indien u niet thuis bent omdat u bijvoorbeeld nog op vakantie bent, dan verwerkt de chauffeur dit in zijn boordcomputer. Dit is voor u zichtbaar in onze app/portaal als ‘loosmelding’. U kunt dan de eerste schooldag even met uw kind meelopen en kort kennismaken met de nieuwe chauffeur. De chauffeur zal niet afzonderlijk nog een keer komen kennismaken voor aanvang van de school.
Kan ik afspraken maken met de chauffeur?
Nee, het is niet toegestaan om afspraken te maken met de chauffeur. Alle afspraken moeten bekend zijn bij de vervoerder. Hiermee voorkomen we problemen en/of verwarring als de chauffeur onverwachts ziek wordt en een eventuele invalchauffeur de route moet overnemen. Als de routelijsten bij ons correct zijn, weet de invalchauffeur exact wat van hem/haar verwacht wordt en is de kans op verstoringen minimaal.
Ik heb (nog) geen inloggegevens voor app/portaal. Hoe kan ik deze inloggegevens aanvragen?
De informatie hierover kunt u terugvinden in de informatiebrief. Het is ook mogelijk om een email te sturen naar groepsvervoer@vandrielgroep.nl. U krijgt dan van ons een instructie hoe u een wachtwoord kunt bemachtigen en hoe app/portaal werkt.