Gunning en ontwikkeling leerlingenvervoer Almere

van driel rolstoelbus

Het leerlingenvervoer in de gemeente Almere is gegund aan Van Driel. Het betreft niet alleen het verzorgen van het leerlingenvervoer, maar ook samen met de gemeente Almere initiatieven ontwikkelen ter reductie van het leerlingenaantal dat gebruikt maakt van taxi’s.

Ook op ander vervoersgebied streeft de gemeente Almere naar het ontwikkelen van oplossingen om zelfstandig vervoer voor iedereen mogelijk te maken. Zoals voor reizigers van de deeltaxi, waarbij de gemeente samenwerkt met een Mobiliteitscentrale in het Mobiliteitslab. Het leerlingenvervoer wordt niet aangesloten bij dit Mobiliteitslab Almere.

De gemeente wil leerlingen en hun omgeving stimuleren in zelfredzaamheid en zelfstandigheid en houdt dit graag binnen de eigen verantwoordelijkheid. De aanbesteding van dit leerlingenvervoer behelst dientengevolge enkel de uitvoering.

Almere heeft bij deze aanbesteding niet voor niets ingezet op een opdrachtnemer met wie zij het leerlingenvervoer verder kunnen ontwikkelen. Vervoer op maat voor leerlingen is de afgelopen jaren een steeds belangrijker aspect geworden voor de gemeente Almere. Hoewel dit heeft geleid tot een daling van het aantal aanvragen, worden de aanvragen die er liggen steeds vaker toegekend. Bovendien ligt de focus van deze toewijzingen steeds meer op zelfstandig reizen. In samenwerking met ouders, leerlingen en scholen werkt de gemeente Almere continu aan vernieuwingen, zoals de inzet van duo-fietsen en oefenen met het openbaar vervoer. Het leerlingenvervoer is volop in beweging, zowel in aantal als richting, doordat men inzet op passend onderwijs en zelfredzaamheid van leerlingen.

De nieuwe opdrachtnemer dient samen met de gemeente het leerlingenvervoer verder te ontplooien. Hierbij speelt de doorontwikkeling van het taxivervoer zelf een grote rol. Het streven hierbij is om het leerlingenaantal dat afhankelijk is van de taxi te reduceren. Dit mag bij de vervoerder echter niet leiden tot een omzetafname. Daarom is per perceel een budget vastgesteld waarvoor de vervoerder zowel kwalitatief vervoer als innovaties dient te leveren.

De aanbesteding is verdeeld in twee percelen; perceel 1 is het leerlingenvervoer binnen de gemeentegrenzen en perceel 2 het vervoer buiten de gemeentegrenzen. De overeenkomst is afgesloten voor vier jaar met de mogelijkheid te verlengen met twee jaar. Bij de gunning is gekeken naar het financiële plaatje alsook naar prijs (10%), communicatieplan (30%), flexibiliteit (20%), kwaliteitsborging chauffeurs (30%), tijdigheid vervoer (5%) en duurzaamheid (5%).