Gunning leerlingenvervoer voor de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel

Van-Driel-VW-bus-1

Wegens het aflopen van het huidige termijn Leerlingenvervoer heeft de gemeente Maasdriel gezamenlijk met gemeente Zaltbommel opnieuw het leerlingenvervoer Europees aanbesteed. In totaal hebben zes vervoersbedrijven een offerte ingediend. Na de selectie zijn de offertes beoordeeld aan de hand van de vastgestelde beoordelingscriteria prijs en kwaliteit. Er is besloten om het leerlingenvervoer door vier vervoersbedrijven waaronder Van Driel voor de komende jaren uit te laten voeren.

Het vervoersgebied in de Bommelerwaard is opgedeeld in diverse percelen (naar geografische ligging van de scholen). Onderstaand een overzicht welke percelen aan Van Driel gegund zijn:

Leerlingenvervoer richting :

  • Druten, Nijmegen, Groesbeek, e.o.
  • Arnhem, Ede, Ochten, Kesteren e.o.
  • Utrecht e.o.

De afgelopen vijf jaar heeft Van Driel het leerlingenvervoer naar tevredenheid verzorgd en blijft dit voor een groter aantal percelen doen.

De overeenkomst is afgesloten voor twee jaar, met de mogelijkheid om driemaal met één jaar te verlengen. De maximale looptijd bedraagt vijf jaar.