Van Driel verzorgt het vervoer voor Koraal Groep

Van Driel Groep continueert het vervoer voor Koraal Groep vanaf 1 januari 2017. De opdracht voor het cliëntenvervoer van Koraal Groep is dit jaar middels een Europese Aanbesteding opnieuw aan Van Driel gegund. De opdracht is toegekend op basis van de prijs/kwaliteitsverhouding, waarbij de kwaliteit voor 70% meetelde. De opdracht betreft het dagelijks vervoeren van kinderen in de regio Noordoost en Midden Brabant.

Deze gunning betekent dat de jarenlange samenwerking tussen Van Driel en Koraal Groep wordt voortgezet. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar met aansluitend een verlengingsoptie voor tweemaal een jaar.